Program

Download the daily program

Time zone: Budapest (CEST/CET)


9:00 – 9:30 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

Opening ceremony

Language: English with Hungarian simultaneous translation

9:30 – 10:30 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

Douglas Schoeninger / USA

A Tribute to Ivan Boszormenyi-Nagy and Barbara R Krasner: My Tale of Gratitude:

How Ivan’s insight and Barbara’s intuition enlightened me and transformed my therapeutic work and family healing

Language: English with Hungarian simultaneous translation


Tiszteletadás Böszörményi Nagy Iván és Barbara R Krasner előtt:

Hogyan formálta át Iván éleslátása és Barbara intuíciója terápiás munkámat és hogyan segítette a család gyógyulását

10:30 – 11:00 | Coffee break

11:00 – 11:40 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

Jaap Van der Meiden / NL

Strengthening Connectedness in Close Relationships

Language: English with Hungarian simultaneous translation


Az intimitás erősítése a szoros kapcsolatokban

11:00 – 11:40 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

Jaap Van der Meiden / NL

Strengthening Connectedness in Close Relationships

Language: English with Hungarian simultaneous translation


Az intimitás erősítése a szoros kapcsolatokban

12:30 – 14:00 | Lunch break

14:00 – 14:45 | Tea” Main Hall (Live + Online)

Marina Riemslagh / BE

Consequences of the Neurobiological Findings for the Healing of all Sorts of Relationships

Language: English with Hungarian simultaneous translation


Neurobiológiai lehetőségek a kapcsolatok gyógyításában

14:45 – 15:30 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

Cadmona Hall / USA

 Are We There Yet?:

Positioning Social Justice at the Heart of Therapy

Language: English with Hungarian simultaneous translation


Ott vagyunk már?:

A társadalmi igazságosság megtalálása a terápiás közegben

14:00 – 15:30 | Goblein” Hall (Live)

Manijeh Daneshpour / USA

Workshop

Building Trust:

Couples Therapy and the Challenges of Fairness and Justice

Language: English


A bizalom építése:

A méltányosság és igazságosság kihívásai a párterápiában.

15:30 – 16:00 | Coffee break

16:00 – 16:45 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

Janet Stauffer / USA

Online presentation

Touchpoints for Relational Ethics with Application to Education

Language: English with Hungarian simultaneous translation


Érintkezési pontok a kapcsolati etika és az oktatás között

16:45 – 17:30 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

Catherine Ducommun- Nagy / USA

Online presentation

The resources of contextual therapy in the treatment of major mental illnesses

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A kontextuális terápia lehetőségei a súlyos mentális betegségek kezelésében

16:00 – 17:30 | Goblein” Hall (Live)

Douglas Schoeninger / USA

Workshop

Healing Seven Generations:

Lessons from a Multigenerational Healing Journey

Language: English


Hét generáció gyógyítása:

tanulságok a többgenerációs gyógyító utazásból

17:30 – 19:00 | Dinner break

19:00 – 21:30 | “Goblein” Hall (Live)

Palya Bea /HUN

Intercommunity performance

Freeing my Voice, Finding my Hidden Songs

Language: English


Felszabadítani hangom, megtalálni rejtett dalaim

Download the daily program

Time zone: Budapest (CEST/CET)


9:00 – 9:30 | Tea” Main Hall (Live + Online)

Tatiana Glebova / USA

Transgenerational Transmission of Socio-Political Trauma through the Contextual Therapy Lens

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A társadalmi- politikai trauma transzgenerációs továbbadása kontextuális szempontból

9:30 – 10:30 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

Sabine Bode / DE

War Grandchildren – The Legacy of the Children of War Children

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A háború unokái – A háborús gyermekek gyermekeinek öröksége

9:00 – 10:30 | Goblein” Hall (Live)

Rachel D. Miller / USA

Workshop

The privilege of power.

A critique of the multicultural application of the founding theories

Language: English


A hatalom kiváltsága.

Az alapító elméletek multikulturális alkalmazásának kritikája

10:30 – 11:00 | Coffee break

11:00 – 11:45

Tea” Main Hall (Live + Online)

Stephanie Haxhe,
Marie-Christine de Saint Georges,
Catherine Lebrun,
Sophie Houben / BE

Online Presentation

The exoneration in question

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A kérdéses felmentés

11:45 – 12:30

“Tea” Main Hall (Live + Online)

Szemelyácz János, Hoffmann Katalin / HUN

Látható lojalitások az addikciók körül

Language: Hungarian


Visible loyalties around addictions

11:00 – 11:45

Goblein” Hall (Live)

Papp Adolf, Balázs Réka / RO

Vergődes a vertikális (gyermeki) és horizontális (kapcsolati) lojalitások hálójában

Language: Hungarian


Struggling in the net of vertical (infantile) and horizontal (relationship) loyalties

11:00 – 12:30

“Kávé” Hall (Live)

Sabine Bode / DE

Workshop

War Grandchildren –

The Legacy of the Children of War Children

Language: English


A háború unokái –

A háborús gyermekek gyermekeinek öröksége

12:30 – 14:00 | Lunch break

14:00 – 14:45

Tea” Main Hall (Live + Online)

Buda László / HUN

Az Ultrarövid Terápia és a kontextuális szemlélet kapcsolódása

Language: Hungarian


The meeting of the ultrabrief therapy and the contextual approach

14:45 – 15:30

“Tea” Main Hall (Live + Online)

Sunjung Cho / USA

Online presentation

Understanding parentification

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A parentifikáció megértése

14:00 – 15:30

Goblein” Hall (Live)

Amittai Megged / IL

Workshop

Judge your patient:

ethically based provocative techniques

Language: English


Ítéld meg a pácienst:

Buber etikáján alapuló provokatív technikák

14:45 – 15:30

“Kávé” Hall (Live)

Emőke Tarján / HUN

A történelmi transzgenerációs traumatizáltság Magyarországon –

Gyógyulás a pszichodráma módszerével

Language: Hungarian


Historical Transgenerational Trauma in Hungary –

Restorative Opportunities Through Psychodrama

15:30 – 16:00 | Coffee break

16:00 – 16:45

Tea” Main Hall (Live + Online)

Mona Fishbane / USA

Online Presentation

Healing Intergenerational Wounds: An Integrative Contextual-Neurobiological Approach to Couple Therapy

Language: English with Hungarian simultaneous translation


Az integrációs sebek gyógyítása: integratív kontextuális- neurobiológiai megközelítés a párterápiás munkában

14:45 – 15:30

“Tea” Main Hall (Live + Online)

ONLINE / Mona Fishbane, Janet Stauffer

LIVE / Ofra Schaham, Marina Riemslagh

Roundtable Discussion

Cultivating Resources of Trusworthiness in the Adult Intergenerational Family

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A megbízhatóság erőforrásának ápolása a többgenerációs családban

16:00 – 17:30

Goblein” Hall (Live)

Buda László / HUN

Workshop

Ultrarövid Terápia a gyakorlatban

Language: Hungarian


Ultrabrief therapy in practice

16:00 – 17:30

“Kávé” Hall (Live)

Ajili- Shams Baudet Guenievre / FR

Workshop

Multidirectional partiality seems as simple as white clarity, but it is complex, even if it does not appear to be.

Exploring this therapeutic lever

Language: English


Historical Transgenerational Trauma in Hungary –

Restorative Opportunities Through Psychodrama

17:30 – 19:00 | Dinner break

19:30 – 21:00 | “Goblein” Hall (Live)

Playback Theatre / HUN

Download the daily program

Time zone: Budapest (CEST/CET)


9:00 – 9:45 | Tea” Main Hall (Live + Online)

Ofra Schaham / IL

“The Parents’ Trap” – Sibling Bond Vs. Rivalry: Parentification and Sibling Relationships

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A szülői csapda” – Testvéri kötődés versus rivalitás.: Parentifikáció és testvérkapcsolatok

9:45 – 10:30 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

 Alvin Lander / IL

Toward a further understanding of the forgiveness process of adult children coping with parental injury: Implications for the construct of exoneration

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A szülők által okozott sérüléssel megbirkózó felnőtt gyermekek megbocsátási folyamata az exoneratio érdekében

9:00 – 10:30 | “Kávé” Hall (Live)

Marina Riemslagh / BE

Workshop

Consequences of the Neurobiological Findings for the Healing of all Sorts of Relationships

Language: English


Neurobiológiai lehetőségek a kapcsolatok gyógyításában

10:30 – 11:00 | Coffee break

11:00 – 11:45 | Tea” Main Hall (Live + Online)

Rashmi Gangamma / USA

Online pre-recorded Presentation

Applying Contextual Therapy to working with populations experiencing Social Injustice

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A kontextuális terápia alkalmazása negatív szociàlis megkülönböztetésben részesülőkkel

11:45 – 12:30 | “Tea” Main Hall (Live + Online)

LIVE / Cadmona Hall, Manijeh Daneshpour

Roundtable Discussion

based on the presentation of Rashmi Gangamma

11:00 – 12:30 | “Kávé” Hall (Live)

Angster Mária / HUN

Workshop

A walk in the neighbour’s garden.

A short introduction to family constellation

Language: English


Egy séta a szomszéd kertjében.

Rövid bevezetés a családállítás módszerébe.

12:30 – 14:00 | Lunch break

14:00 – 14:45 | Tea” Main Hall (Live + Online)

Mercè Rived Ocaña / ES

Differentiation as a Relational Process

Language: English with Hungarian simultaneous translation


A differenciàlàs, mint relàciós folyamat

14:00 – 15:30 | “Kávé” Hall (Live)

Erdős Balázs / HUN

Workshop

The different national, ethnic and religious transgenerational traumas in a contextual approach

Language: English


A különböző nemzeti, etnikai és vallási transzgenerációs traumáink kontextuális szemléletben

15:30 – 16:00 | Coffee break

16:00 – 17:30 | Tea” Main Hall (Live + Online)

Tatiana Glebova / USA & Emőke Tarjàn / HUN

Closing workshop

The future of ICCT

Language: English with Hungarian simultaneous translation


Az ICCT jövője

17:30 – 18:30 | Hotel Main Balcony

Farewell